Bies i Czady

Projekt autorskiej książki dla dzieci zatytułwanej Bies i Czady opartej na bieszczadzkiej legendzie. Praca została wykonana w ramach zajęć w pracowni Ilustracji ASP w Katowicach.


publikacja, format 20x20 cm
data wykonania – 2016