Moje ogrody

Projekt trzech ilustracji posiadających wspólny temat przewodni – Moje ogrody. Praca została wykonana w ramach zajęć z Grafiki cyfrowej.


druk cyfrowy, 3 ilustracje 35x50 cm
data wykonania – 2014